Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ik je van je heb ontvangen.

Wanneer ons contact c.q. communicatie om wat voor reden dan ook stopt, dan worden je gegevens binnen 1 jaar na de laatste correspondentie verwijderd.

Klantgegevens in het administratie-systeem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan mijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Zijn er wettelijke verplichtingen die eisen dat je gegevens langer bewaard moeten worden en/of beschikbaar moeten blijven dan kan hiervan worden afgeweken.

Coachingsverslagen en -overeenkomsten bewaar ik digitaal  tot maximaal 5 jaar na je laatste sessie.