Ik respecteer de privacy van mijn klanten en websitebezoekers.

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (hierna aangeduid als AVG of GDPR) en de Telecommunicatiewet.

Over Fun2Design

De website www.fun2design.nl wordt beheerd door Dirk Smit. Hij is de verwerkingsverantwoordelijke van jou persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Mijn bedrijfsgegevens zijn:
Fun2DeSign
Prinses Beatrixstraat 26
5151 GT Drunen
KvK: 17193112